Kalkudfældninger

Kalkudfældninger optræder på alle nye beton produkter, og viser sig som et hvidligt slør eller udtræk, som enten kan være inde i produktet eller på overfladen af produktet. Det kan især være et generende fænomen på mørke fliser. Kalkudtræk er et midlertidigt kosmetisk problem, der vil aftage og forsvinde med tiden. Kalkudfældninger opstår typisk indenfor det første halve år af produktets levetid, og viser sig oftest først efter palletering, eller efter at fliserne er lagt.

 • Der er intet unormalt i kalkudfældninger
 • Kalkudfældning er en naturlig proces i hærdeforløbet
 • Det er ikke alle fliser, hvorpå kalkudfældning er synlig
 • Udfældninger aftager væsentligt inden for et par år.
 • Kalkudfældninger kan være et midlertidigt kosmetisk problem på især mørke belægninger
 • Normale kalkudfældninger er ikke reklamationsberettigede

Kalkudfældninger kan ikke undgås, men hyppigheden, udbredelsen og den styrke de optræder med, kan reduceres væsentligt ved at følge disse enkle råd. Opstår der alligevel kalkudfældninger vil de være så svage, at de normalt aftager ret hurtigt. Det er dog vigtigt, at emner med kraftige udfældninger frasorteres ved lægningen, efter aftale med os. Dette skal ske hurtigst muligt efter modtagelsen. Ved for sen reklamation må denne forventes afvist.

Enkle råd, der vil mindske kalkudfældninger:

 • Læg fliserne umiddelbart efter levering
 • Så længe fliserne står stakket på pallerne, skal de opbevares tørt, så de ikke udsættes for fugt i form af regn eller kondens, afdæk fx med en presenning
 • Lav tilstrækkelig med afvanding af belægningen
 • Hold fliserne rene under lægningen og undgå slibestøv ved tilskæringer
 • Opbevar ikke materialer på belægningen, såsom grus, sand eller lignende
 • Fej belægningen ren imellem fugningerne

Kalkudfældninger er så almindeligt et fænomen at Dansk Beton Industriforening og Belægningsfraktionen har udgivet et prospekt omkring emnet. Du kan læse brochuren herunder:

 

 

Top