Sådan lægges terrassen

Terrasser og gangarealer lægges sådan:

NB: Hvis det er en eksisterende belægning, som "bare" skal fornyes og underlaget er i orden, kan man springe stabilgruset over og nøjes med et par cm afretningsgrus.

  • Du starter med at grave af, så der er plads til minimum 10 cm stabilgrus (kornstørrelse 0/32 mm), ca. 5 cm afretningsgrus (kornstørrelse 0/8 mm) og 6-7 cm til belægningsstenene eller terrassefliserne.

  • Dernæst lægger du stabilgruset ud, og komprimerer det godt med en pladevibrator, fyld op med afretningsgrus og komprimér igen. Det er vigtigt, at du husker, at lave et fald på underlaget, så overfladens hældning sker væk fra huset (min. 1 cm pr. løbende meter), så kan regnvandet let løbe af.

  • Markér såvel højden på den færdige belægning som terrassens kanter med udspændte snore.

  • Læg to lange ledere, fx ½” vandrør, ned i gruset og check, at de ligger i korrekt niveau. Afretningslaget rettes af med et lige bræt, som trækkes hen over arealet, mens det hviler på de to ledere. Fjern lederne og efterfyld revnerne med grus og stamp det til.

  • Dernæst anbringer du belægningssten/fliser med en indbyrdes fugeafstand på minimum 1-5 mm uden betonkontakt, jo større flise, des bredere fuge. Læg fliserne i det mønster, du ønsker. Hav altid tilstrækkelig med støtte snore på, så retning og forbandt holdes. Fugen er det vigtigste led mellem betonfliser og skal tætne, overføre kræfter, sikre mod punktbelastninger/betonkontakt og optage formvariationer. Alt efter mønster kan det være nødvendigt at klippe stenene til med en fliseklipper, eller du kan vælge at skære dem til med en vinkelsliber med diamantklinge. Den kan også bruges til skæringer omkring brønddæksler mm. Fliserne blandes ved at tage fra flere paller ad gangen. Vær opmærksom på at der kan være farveforskelle på "ensfarvede" produkter. Dette udlignes ved at blande fliserne godt under lægning. Hvis du har valgt et farvemix, så vær opmærksom på at få blandet farverne godt under lægning, ved at tage fra flere paller ad gangen. Sørg for at beskytte fliserne mod snavs under lægningen (skærestøv, jord, rust fra værktøj). Husk grus og sand må ikke opbevares på belægningen, da dette kan trække kalkudfældninger frem. Beskyt pallerne med fliser mod regn, brug fx. en presenning, det kan være med til at forhindre kalkudfældning. Når hele belægningen er lagt, fejes fugemateriale ud, så fugerne fyldes. Husk at feje belægningen ren for fugemateriale imellem hver fugning. Fugen skal holdes fyldt, så der skal jævnligt fuges efter.

  • Kør evt. hele området over med pladevibratoren igen, hvis belægningen er godkendt til det, og fyld fugerne op endnu en gang, så stenene forsegles. Al pladevibrering er på ejet ansvar. Brug altid en pladevibrator med beskyttende måtte, når der køres ovenpå belægningen, det skåner stenenes overflade, og du undgår ridser og skader på stenene. Det er også vigtigt at du fejer stenene helt rene, da småsten kan ”køre” med pladevibratoren rundt og volde stor skade på belægningen.

Nu har du så en belagt terrasse, der kan holde i mange år. Læs også om vedligeholdelse.

Top