Beton og miljø

Beton er et bæredygtigt materiale, som består af råstofferne sand, sten, kalk og vand.

 • Bæredygtighed

  Bæredygtighed handler om at gøre det bedst mulige for mennesker og miljø, uden at det skader fremtidige generationers muligheder. Beton er bæredygtigt, da det består af rene miljøvenlige naturmaterialer, som sand, sten, kalk og vand.

 • Genanvendelse af restprodukter til produktion

  Til produktion af fliser og belægningssten bruges industrielle restprodukter, som fx. flyveaske der er et restprodukt fra kulfyrede kraftværker. Stenmel anvendes også i produktionen, og stenmel er et restprodukt fra knusning af store sten eller klippestykker. Begge materialer er meget finkornede, og udover at det skåner miljøet at anvende dem i beton, har de også en yderst positiv indflydelse på betonens egenskaber.

 • Genbrug af vore egne rester

    Vi genbruger så mange af vore rester som over hovedet muligt, derfor har vi lavet et restlager, hvor det er muligt at gøre en rigtig god handel. Vi smider ikke noget ud, uden at have forsøgt at genanvende det først.

 • Indsamling af regnvand

     Vi bruger hovedsagelig indsamlet regnvand, til vedligeholdelse af vores udstilling og beplantning.

 • ​​​​​Klimavenlig energi

  Vi benytter 100 % klimavenlig energi leveret fra danske havmølleparker til produktion af vore beton produkter.

 • Holdbarhed

  En af betonens store fordele er holdbarhed, men også lave vedligeholdelses omkostninger, gør beton til et attraktivt valg.

 

Beton er vigtigt

Beton er det stof, mennesker har mest brug for, næst efter vand. I gennemsnit produceres 2 ton beton om året for hvert eneste menneske på kloden. Kilde: MIT (Massachusetts Instritute of Technology). Betonproduktionen i Danmark udgør årligt ca. 10 mio. ton, hvoraf betonvarer som fliser og belægningssten udgør ca. 30 %.

 

 

 


Bliv klog på beton

Klik på brochurerne herunder og læs mere om lægning og vedligeholdelse af betonprodukter. Læs også om kalkudfældninger og naturlige forskelle i overflader på beton.


Vedligeholdelse

Fugekonstruktion

Lægning betonfliser

Kalkudfældninger

Overflader Betonsten Fliser
Top