Anbefalinger og gældende betingelser

Betaling

Netto kontant ved bestilling- vi modtager Dankort, Mobilepay og kontant betaling. Bestillinger modtages på telefon, e-mail eller via denne hjemmeside. Ordrebekræftelse og faktura sendes på e-mail med mindre andet er aftalt. Betalingen kan foregå via netbank. Vi har indført et beskedent ekspeditionsbeløb på kr. 20,00 inkl. moms, som følge af de stigende omkostninger ved behandling af både kort og kontant betaling.

Frandsens Cementstøberi Alle vore priser er inkl. moms, Vi holder IKKE noget af panten for paller tilbage - vi udbetaler det fulde beløb til vore kunder.

Levering og aflæsning

Leveringsstedet betragtes så nær brugsstedet, som fuldt lastet vogn kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag. Dette vil i langt de fleste tilfælde være brugsstedets nærmeste fortovskant. Sørg for at afmærke brugsstedet, hvis det ikke er synligt fra vejen. Aflæsning sker efter chaufførens skøn. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning. 

Vi leverer almindeligvis i tidsrummet kl. 6.00 til kl. 16.00, i særlig travle perioder, kan det være nødvendigt, at levere udenfor nævnte tidspunkt. Hvis du ikke ønsker, at vi leverer udenfor nævnte tidsrum, skal det aftales ved bestilling og skal fremgå af ordrebekræftelsen, så vil vi naturligvis tage hensyn til det.

Alle vore produkter leveres på paller. Ved salg af produkter ab fabrik ophører sælgers ansvar, når varen er læsset på bil. Ved salg af produkter frit på vogn og frit på byggeplads ophører sælgers ansvar, når varen er aflæsset på leveringsstedet.

Prisen på levering beregnes ud fra mængde og leverings adresse. Der kan opnås fri levering i de tilfælde at mængden er stor og leveringsstedet tæt på vor adresse. Ring og hør nærmere på 60665636 eller send en mail info@frandsencement.dk

Modtagekontrol

Udfør effektiv modtagekontrol. Kontrollér at produkterne er tilfredsstillende. Ved fejl og mangler kontaktes kontoret staks INDEN arbejdet med nedlægning igangsættes. Kontor: Tlf. nr. : 60665636. Udenfor kontorets åbningstid sendes mail til: info@frandsencement.dk

Paller

Vores varer bliver leveret på paller. De fleste paller vil være EUR paller i kategorien B. B-paller er ofte mørke og brugte paller der evt. er repareret. De er billige, derfor kan vi give det fulde pant beløb retur, hvis du vælger at returnere pallerne. Du betaler 100,00 i pant for en palle og får derfor 100,00 kr igen. Udover det økonomiske aspekt vægter vi også miljøet højt. Vi glæder os over alle de skove der ikke bliver fældet, fordi vi vælger at bruge genbrugspaller. Alt er dog ikke rosenrødt. Vi oplever en gang imellem at en palle går i stykker, simpelthen fordi den er for brugt. Det er ikke noget der kommer til at stå vore kunder til last, det er stadig muligt at få det fulde pant beløb retur, også selvom der er en palle der er gået i stykker. Pallerne kan returneres udenfor kontorets åbningstid, hvis det passer dig bedst - aftal nærmere på 60665636 eller mail info@frandsencement.dk. Husk kvittering og returner indenfor 3 måneder fra faktura dato.

 
Reklamation

Reklamationer er heldigvis noget vi sjældent oplever, men når det sker, kan du regne med at vi tager vort ansvar alvorligt. Eventuel reklamation skal ske straks efter leveringen, og under alle omstændigheder inden anvendelse har fundet sted. Såfremt du opdager en fejl eller mangel - STOP arbejdet og kontakt straks vores kontor på tlf. nr. : 60665636, udenfor kontorets åbningstid sendes mail til info@frandsencement.dk. Vi bytter gerne varer med fejl, men vi udskifter dem ikke i belægningen, der ydes ingen anden form for kompensation. Ved for sen reklamation, må denne forventes afvist.

Kalkudfældninger anser vi ikke for reklamationsberettigede, da de ingen betydning har for holdbarheden, og vil forsvinde af sig selv med tiden. Ligeledes anses naturlige farveforskelle ikke som reklamationsberettede. Farveforskelle kan forekomme, da det er naturmaterialer vi arbejder med i vores produktion.

Der ydes ingen garanti på restpartier og 2. og 3. sorterings varer, ligesom restpartier og 2. og 3. sorterings varer heller ikke tages retur. 

 

Udblomstringer/kalkudfældninger

Der kan forekomme kalkudfældninger på betonvarerne. (Hvidligt slør). Dette er uden betydning for holdbarheden og vil forsvinde med tiden. Kalkudfældning er en naturlig del af betonens hærdeproces og skader ikke betonen. Almindelige kalkudfældninger er ikke reklamationsberettigede. Der må ikke påføres Coating ovenpå svære kalkudfældninger. Kalkudfældninger kan forværres ved brug af forkert fugemateriale fx. stenmel, hvorfor vi fraråder dette produkt. Brug Danfugesand lyst eller mørkt og fej rent imellem fugningerne, så der aldrig ligger noget sand oven på fliserne, da sandet kan holde på fugten og trække mere kalk frem på belægningen. Følg de gode råd om at undgå kalkudfældninger her

 
Farver og farveforskelle

Husk altid at blande farverne ved at tage fra flere paller ad gangen. Dette gælder også ved ensfarvede produkter. Det er ikke muligt at producere fliser der er 100 % ensfarvede, da det er naturmaterialer vi benytter i vores produktion, vil der kunne forekomme uundgåelige farveforskelle på grund af cementens og tilslagsmaterialernes egenskaber, af samme årsag er farveforskelle ikke reklamationsberettigede. Hvis du har bestilt gulmix eller Veronamix, skal du være opmærksom på, at den mørke farve, som regel ligger for sig selv, og løbende skal iblandes belægningen. Tilbehørs sten fx. halve er altid fra en anden produktion og derfor må man forvente en farveforskel. Hvis man vil undgå dette, kan man tilskære de hele sten i stedet. Belægninger der er blandet i flere størrelser, vil også have uundgåelige farveforskelle, men husker man at blande farverne godt, vil man alligevel få et naturligt udtryk på belægningen. Sorte betonfliser er ikke sorte, men kan bedre beskrives som antracit grå. Beton kan nemlig ikke indfarves helt sort. Hvis man ønsker en HELT sort belægning overvej da, at imprægnere fliserne med en sort coating. Bemærk farver på brochurefotos og hjemmesider kan variere fra virkeligheden. Vi anbefaler altid, at man ser farverne i virkeligheden.

Fugning

Hold en god fuge afstand under lægningen. Vi anbefaler 1-5 mm. Jo større flise des bredere fuge. Hvis man blander størrelser anbefaler vi at man sætter fugen efter den største flise, også selvom det går ud over modulmålet. En fuge skal tætne, overføre kræfter, sikre mod punktbelastninger og betonkontakt, og optage formvariationer. De fleste betonsten og -fliser støbes med fugeknaster. Disse er udviklet for, at det er muligt at transportere stenene med en hydraulisk flisetang, uden at tabe enkelte sten. Fugeknasterne sikrer IKKE, at der opnås en korrekt fugebredde, og stenene må således ikke lægges så der er direkte kontakt mellem sten og fugeknaster. Overholdes dette ikke vil det give problemer med at fylde fugerne korrekt, samt mindske kraftoverførslen mellem stenene og give problemer med at holde flugterne. Kilde Dansk Beton/Belægningsgruppen. Prospektet Fugekonstruktion kan hentes på vores hjemmeside: http://www.frandsencement.dk/velkommen/gode-raad-og-betingelser/beton-og-miljoe

Som fugemateriale anbefaler vi lyst eller mørkt Danfugesand. Fugesand skal fejes helt væk efter endt fugning og må IKKE opbevares oven på belægningen. Fugerne skal vedligeholdes jævnligt det første år, derefter 1-2 gange årligt. Vi fraråder brug af stenmel og fugesand tilsat bindemiddel.

 
Pladevibrator

Benyt altid en kunststofplade under pladevibratoren, denne beskytter imod skader på fliserne. Pladevibration skal udføres med forsigtighed. Vi anbefaler at man søger råd og bruger en størrelse vibrator der er godkendt til pågældende belægning. Vi tager ikke ansvaret for skader, der påføres belægningen. Generelt henviser vi til Dansk Betons anbefalinger.

Returvarer

Produkter tages kun retur efter forudgående aftale. Ubeskadigede returvarer, dog min. 5 m2, som er normale lagervarer, kan normalt forventes krediteret køber til den debiterede pris – 50 %. Årsagen til den reducerede pris er, at vi ser os nødsagede til at gennemgå returnerede varer for fejl, inden vi kan sælge dem igen, da dette er et tungt og tidskrævende job, har vi vurderet at 50 % i afslag er rimeligt. Eventuel afhentning af returvarer betales af køber.

Nedsatte varer

Herunder 2. - 3. sortering og restpartier, her gælder ingen garanti og varen tages ikke retur.  

Undgå misfarvninger

Hold belægningen ren under lægning. Der må ikke opbevares jord, grus eller lignende på belægningen. Det kan give misfarvninger og der går lang tid før de forsvinder igen. Hold visne blade væk fra belægningen, de kan også misfarve fliserne.

Lægning

Læs vores lægnings vejledninger. Vi anbefaler, at man læser vores lægnings vejledninger inden start. De findes her på siden. Pas på tunge løft. 5 cm tykke fliser vejer ca. 125 kg pr. m2 og 6 cm tykke fliser vejer ca. 140 kg pr. m2.

 

Top